พระเจ้าไมดาส ผู้สัมผัสเป็นทองคำ

พระเจ้าไมดาส  เป็นชื่อของกษัตริย์ผู้ปกครอง Phrygia เขาเป็นบุตรของกลาดิอุส ที่ซึ่งไมดาสสืบทอดบัลลังก์ต่อจากบิดาของเขา ในเวลานั้น ฟรีเจียเป็นเมืองที่มั่งคั่งและมั่งคั่งที่สุดเมืองหนึ่งด้วยการปกครองของเทพเจ้ากลาดิอุส Midas เป็นกษัตริย์ที่มีจิตใจดีแต่ค่อนข้างโง่เขลา   ตำนาน ผู้สัมผัสเป็นทองคำ   พระเจ้าไมดาส  วันหนึ่ง กษัตริย์ไมดาสเสด็จไปที่ริมฝั่งแม่น้ำแซงกาเรียและได้พบกับซิเลนุส อาจารย์ของไดโอนีซัส พวกเขามัดเขาและกลิ้งเขาลงบนพื้นโดยสวมหน้ากากของชายชราขี้เมา เทพเจ้าแห่งเหล้าองุ่นและงานเลี้ยง เขาจึงเข้าไปเปิดและช่วยเปิดในวันนั้น Silenus เมาเหล้าองุ่นหลงทางจากขบวนแห่ของ พระเจ้า Dionysus และไปพบชาวบ้านชาวบ้านเชื่อว่าถ้าเห็น Silenus เมาให้ขังเขาไว้ จะสามารถถาม Silen เกี่ยวกับอนาคตได้ในขณะที่ปิด หลังจากที่ King Midas ช่วย Silesus แล้ว พระเจ้า Dionysus ก็มาถึง เขาชอบไมดาสมากเพราะเขาช่วยอาจารย์ของเขา ดังนั้นเขาจึงสาบานว่าจะให้พรแก่ Midas ที่เขาปรารถนา เมื่อกษัตริย์ไมดาสได้ยินก็ลืมเขาและกลายเป็นเจ้าแห่งความโลภ ดังนั้นเขาจึงอธิษฐานต่อเทพเจ้าไดโอนีซัสว่าทุกสิ่งที่เขาสัมผัสจะเปลี่ยนเป็นทองคำ แม้แต่เทพไดโอนิซัสก็ยังประหลาดใจ แต่กษัตริย์ก็ประทานพรที่ไมดาสปรารถนา จากนั้นเขาและซิเลนุสก็จากไป ส่วนไมดาสเมื่อได้รับพรก็ทดลองสัมผัสสิ่งของต่างๆในวังจนเปลี่ยนเป็นทองคำ อย่างไรก็ตาม ด้วยความปิติยินดีอย่างยิ่ง เมื่อถึงเวลาเสวย กษัตริย์ไมดาสพบว่าอาหารและน้ำทั้งหมดที่เขาสัมผัสกลายเป็นทองคำ ทำให้เขากินอะไรไม่ได้ และที่แย่กว่านั้นคือเขาเผลอไปกอดหญิงสาวเข้า […]