ตำนานเทพเจ้าญี่ปุ่น และ ศาลเจ้าสิงสถิต ขลังสุดในญี่ปุ่น

ตำนานเทพเจ้าญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่เชื่อเรื่องเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ มาตั้งแต่สมัยโบราณ จนถึงทุกวันนี้ อิทธิพลของความเชื่อแบบเก่าก็ลดน้อยลงไปบ้าง แต่เรายังคงเห็นเรื่องราวของเทพเจ้าญี่ปุ่นผ่านสื่อใหม่ๆ มีมังงะ อะนิเมะ เกมและภาพยนตร์อยู่เสมอ แบบที่พอเห็นก็รู้ว่าเป็นเทพองค์ไหน เราจึงได้รวบรวมเทพเจ้าชื่อดังของญี่ปุ่นองค์มาไว้ด้วยกัน ฝากไว้สำหรับใครที่สนใจเรื่องราวตำนานดินแดนอาทิตย์อุทัย   ตำนานเทพเจ้าญี่ปุ่น อิซานามิ และอิซานางิ เทพ และเทพีแห่งการสร้าง   ตำนานเทพเจ้าญี่ปุ่น  เทพแห่งการสร้างสรรค์คู่ อิซานามิและอิซานางิ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแม่ของพวกเขา และเป็นบิดาของเทพเจ้าญี่ปุ่นทั้งปวง ตามความเชื่อของชินโต เทพทั้งสองนี้เป็นเทพชายและหญิงองค์แรกของโลก พวกเขาสร้างโลกโดยการกวนหอกศักดิ์สิทธิ์ที่ประดับด้วยอัญมณีระหว่างสวรรค์และโลก เมื่อใดก็ตามที่น้ำหยดจากปลายหอก จะสร้างแผ่นดินและเกาะติดดิน ตามตำนานเชื่อกันว่าต้นกำเนิดของญี่ปุ่นอยู่ที่เกาะอาวาจิ ด้วยเหตุนี้ ศาลเจ้าโอโนโคโระจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าอิซานางิและอิซานามิ และเนื่องจากเทพเจ้าทั้งสองเป็นคู่รักกัน ศาลเจ้าแห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักในนามศาลเจ้าเทพเจ้าแห่งความรัก เสาอินาริสีแดงสูง 21.7 เมตรเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่   อามาเทราสึ (Amaterasu) สุริยเทพีแห่งญี่ปุ่น   เทพธิดาอามาเทราสึ หรือโอมิคามิเป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์และแสงสว่าง ว่ากันว่าจักรพรรดิญี่ปุ่นสืบเชื้อสายมาจากเทพองค์นี้ รวมถึงธงชาติญี่ปุ่นที่มีสัญลักษณ์พระอาทิตย์ ถือเป็นเทพเจ้าที่เป็นรากฐานของพิธีกรรมสำคัญๆ มากมาย ลัทธิชินโตมากมาย สำหรับศาลเจ้าสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับอามาเทราสึโดยตรงนั้น ก็คือ ศาลเจ้าอามาโนะ อิวาโตะ (Amano Iwato […]